Internetterapi
Sedan några år tillbaka är KBT även tillgängligt via internet.

Precis som i en individuell kontakt så får man i internetterapin lära sig mer om sin problematik och genomföra olika övningar på egen hand. Terapin brukar bestå av olika delar som man får arbeta sig igenom i turordning. Programmen består av manualer med arbetsblad och övningar. När det är vägledd behandling så får man återkoppling och stöd från sin behandlare främst via e-post liknande kommunikation i behandlingsplattformen.

Internetterapi har visat lika goda resultat som vanlig KBT i de vetenskapliga utvärderingar som gjorts.

Internetterapi i praktiken
Man kan se hur Internet-KBT fungerar i praktiken via hemsidan för Svenska Internetbehandlingsregistret (SibeR).

Här finns också annan information om internetbehandling och om uppföljning av psykologisk behandling, inklusive access till auktoriserade formulär.

SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT som är auktoriserade av föreningen.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2021 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Eva Gafvelin Ramberg - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål