sfKBT är en förening som vill främja de kognitiva och beteendeterapeutiska terapierna i Sverige. Föreningen består av en huvudförening och fem geografiskt spridda lokalföreningar. Föreningen ger ut medlemstidningen Sokraten som kommer ut fyra gånger per år. Bli medlem i sfKBT idag, klicka här!

Welcome to the Swedish Association for Cognitive and Behavioural Therapies (SACBT). Read more about us, please download this document!
sfKBT presenterar:
Kommande årskonferenser inom sfKBT
Årskonferens 2013 v42, Lund
Årskonferens 2014 v42, Stockholm
Årskonferens 2015 v42, Göteborg
Etiska riktlinjer för medlemmar i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT)
Årsmötet har fastställt etiska riktlinjer som gäller för sfKBT:s alla medlemmar. Nedan ett utdrag från dessa:
  − Medlem i SFKBT som tillhör en yrkesförening följer även sina yrkesetiska regler och riktlinjer.

  − Medlem skall använda sin kunskap på ett optimalt sätt och respektera varje individs värdighet och integritet. Arbetet baseras på humanistiska och
  demokratiska ideal samt principen om människors lika värde.

  − Medlems kunskap skall inte användas för att kränka, utnyttja eller förtrycka individen och försäkrar sig om att hans/hennes tjänster inte på annat sätt inte
  missbrukas.

  − Medlem medverkar inte till någon form av diskriminering.

  − Medlem förväntas integrera de etiska principerna i sin yrkesmässiga praktik.

  − Medlem ansvarar för kvalitén och konsekvenserna av sitt arbete och är medveten om att han/hon upplevs som en representant för sfKBT.

  − Medlemskap i sfKBT medför inte någon professionell status eller kvalifikation. Medlem får inte hänvisa till sitt medlemskap i sfKBT
Ladda hem etiska riktlinjer i sin helhet
Följ denna länk för att se hela dokumentet Etiska riktlinjer, klicka här!
Medlemsinloggning
Användarnamn:
Lösenord:
Autologin:

Annonser

...
...

Vill du annonsera på sfKBT.se? Klicka här!